Stichting 360°C

“360 Celsius” biedt een veilige en beschutte werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij levert producten en diensten waar ook daadwerkelijk vraag naar is. Het uiteindelijke doel is dat deelnemers doorstromen naar een (reguliere) baan, naar een vervolgopleiding of een eigen bedrijf(je) starten. En als dat niet lukt naar een zinvolle activering. 

Onze missie is om mensen betekenisvol te laten zijn door middel van werk gerelateerde activiteiten rondom het thema “Italiaanse (pizza) bakkerij”. De deelnemers zijn werkzaam in de bediening, de keuken, Italiaanse bakkerij, huishouding, bezorging en facilitaire dienst. 360Celsius biedt plek voor 8-12 deelnemers.

ONZE MISSIE

Wij bieden een bekwame beroepsopleiding en werk voor volwassenen van 18 jaar en ouder met leermoeilijkheden of een afstand tot de arbeidsmarkt, in de Italiaanse (pizza) bakkerij. 

Stichting 360Celsius is een sociale onderneming die het als haar kerntaak ziet om te verbinden en mensen kansen te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling, opleiding en praktijkervaring en geloven dat dit leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt of zinvolle participatie. Wij streven er naar om na enkele jaren voldoende financiële middelen te genereren om de activiteiten te kunnen continueren, zonder afhankelijk te zijn van subsidies en fondsen.

Als sociale onderneming stellen wij onze deelnemers, medewerkers en de buurt centraal. Onze activiteiten, het aanbieden van gezonde producten door middel van horeca-activiteiten, zijn dan het middel om onze missie te bereiken.                     

Doelstellingen

Primair:

 • Het bieden van mogelijkheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te ontdekken waar hun passie en talenten liggen, om deze vervolgens te kunnen ontwikkelen;
 • Werkervaring bieden met perspectief op passend werk (dit kan ook werk in de dagbesteding zijn).

Secundair:

 • Bijdragen aan oplossen tekort aan werknemers in de horecabranche in het algemeen en de pizzabranche in het bijzonder;
 • Produceren van een (h)eerlijk gezonde producten van eigen bodem;
 • Bewustwording vergroten rondom gezond en duurzaam eten;
 • Vergroten van de eigenwaarde & zelfredzaamheid van mensen;
 • Vergroten van de sociale cohesie in de wijk;
 • Creëren van een inclusieve arbeidsmarkt.

Stichting 360Celsius creëert werk rondom het thema eten. Je hoeft geen kok te zijn om van eten te genieten. Of het nu gaat om het verbouwen, bereiden of genieten van eten, eten verbindt. Wij creëren een omgeving waar iedereen zich thuis voelt, veilig kan leren en werken.

Kwetsbare mensen kunnen onder begeleiding van professionals en vrijwilligers op een veilige manier werken en actief zijn. Door samen op te trekken met de buurtbewoners hebben ze een volwaardig aandeel in de maatschappij. Verbindingen tussen groepen mensen die elkaar buiten de keuken niet zo snel zouden ontmoeten is een grote meerwaarde van 360Celsius.

Doelgroepen

360Celsius richt zich op de volgende doelgroepen:

 • Mensen met leerproblemen;
 • Kwetsbare mensen zoals alleenstaande senioren of mensen met een beperking, waaronder de deelnemers van Food for Good;
 • (ex-)gedetineerden, (ex)verslaafden, (ex)daklozen, (ex) gedetineerden, mensen met een ggz-achtergrond en mensen met een lichte verstandelijke beperking;
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen en wajongeren;

ONZE visie

Een inclusieve samenleving waarin alle personen, ongeacht hun verschillen, kansen hebben om een ​​productief leven te leiden.